دزیمتر فردی یا رادیومتر میزان شدت پرتوها شامل گاما، ایکس و ذرات بتا با استفاده از آشکارساز یا شمارنده گایگرمولر (GM) اندازه گیری می شود. هنگامی که پرتوهای یونیزه و یا یک ذره به آشکارساز برخورد می‌‏کند، گاز داخل آن یونیزه شده و جریانی متناسب با شدت پرتو ایجاد می شود. مقدار این جریان توسط مدارات الکترونیکی اندازه گیری و نتایج توسط یک پردازنده ثبت و نمایش داده می شود.

در برخی از مدل ها امکان ارسال داده به کامپیوتر و یا تلفن هوشمند نیز موجود می باشد.

شرکت پادرا مهر آریا تامین کننده انواع دزیمتر و رادیومتر از شرکت های مطرح دنیا نظیر MIRION, GraetzEnviro و Berthold می باشد.

دزیمتر فردی RDS-31

دزیمتر فردی (رادیومتر) RDS-31 به منظور آشکارسازی پرتوهای گاما و ایکس از یک شمارنده گایگر مولر (GM) همراه با جبران ساز انرژی تشکیل شده است. مشخصات

دزیمتر فردی RDS-30

دزیمتر فردی (رادیومتر) دیجیتال RDS-30 برای طیف وسیعی از کاربردها به منظور آشکارسازی سطح پرتوهای غیر طبیعی طراحی شده است. مشخصات

دزیمتر فردی X5C plus

دزیمتر فردی (رادیومتر) GRAETZ X5C plus به منظور آشکارسازی پرتوهای گاما و ایکس از یک شمارنده گایگر مولر (GM) همراه با جبران ساز انرژی تشکیل شده است. مشخصات

دزیمتر فردی Smart Rad

دزیمتر فردی (رادیومتر) Smart Rad برای اندازه گیری پرتوهای ایکس و گاما و ذرات بتا محیط در محدوده 1 میکرو سیورت تا 10 میلی سیورت مناسب می باشد. مشخصات