آشکارسازی پرتوهای گاما و ایکس و ذرات بتا

دزیمتر فردی (رادیومتر) Smart Rad ساخت شرکت Enviro، به منظور آشکارسازی پرتوهای گاما و ایکس از یک شمارنده گایگر مولر (GM) همراه با جبران ساز انرژی تشکیل شده است.

حساسیت قابل توجه دزیمتر Smart Rad برای پاسخگویی سریع به تغییرات کوچک میزان تشعشع رادیواکتیو آن را دزیمتر منحصر به فرد نموده است.

smart rad
 • مشخصات
 • کاربردها
 • مستندات
 • آشکارساز: شمارنده گایگر مولر (GM) به همراه جبران ساز انرژی
 • محدوده انرژی برای پرتوهای گاما و ایکس: 60keV تا 1.5MeV
 • محدوده اندازه گیری نرخ دز: 0.1µSv/h تا 10mSv/h
 • محدوده اندازه گیری دز تجمعی: 1µSv تا 10Sv
 • امکان مشخص نمودن 3 سطح آلارم برای دز و نرخ دز
 • منبع تعذیه: باتری قابل شارژ - بالای 150 ساعت کار مداوم
 • زمان پاسخ 2 ثانیه
 • حفاظت فردی در برابر تشعشعات گاما و ایکس (نیروگاه‌های اتمی، مراکز صنعتی تولید دارو، بیمارستان‌ها و ...)
 • کنترل‌های امنیتی در مبادی ورودی
 • کاربردهای صنعتی نظیر نصب و کالیبراسیون تجهیزات پرتویی-ایزوتوپی و تست های غیر مخرب، NDT، با استفاده از پرتوهای گاما
 • بررسی‌های زمین‌شناسی
 • آزمایشگاه‌های پزشکی هسته‌ای
 • فیزیک بهداشت (برای نظارت بر آلودگی در سطوح، لباس، اشیاء و ...)
 • اقدامات حفاظتی و پدافندی در برابر پرتو در صورت وجود حوادث هسته‌ای
 • قابل استفاده برای افرادی که به دفعات سفرهای خارجی انجام می دهند

کاتالوگ دزیمتر Smart Rad

راهنمای کاربری دزیمتر Smart Rad