فشارسنج دیجیتال (Digital pressure meter or indicator)

فشارسنج دیجیتال CPG1500

فشارسنج دیجیتال در حقیقت از یک سنسور حساس از نوع استرین گیج ساخته شده که به کمک مدار الکترونیکی از نوع پل وتسون میتواند مقادیر نیروی وارد شده بر سنسور را به صورت پارامتر الکتریکی و با اسکیل و کالیبره مناسب به فشار نشان دهد . فشارسنج های دیجیتال امکانات بیشتری به اپراتور از لحاظ تغییر واحدها، یا ثبت مقادیر ماکزیمم و مینیمم در حافظه داخلی و همچنین امکان کالیبره کردن آسان می دهند. از معایب آنها می توان به این نکته اشاره کرد که برای اپراتور، گیج های آنالوگ ملموس تر بوده و برای مقایسه بصری بین مقادیر راحت تر است.

فشارسنج های دیجیتال نسبتا شبیه به فشارسنج های آنالوگ به نظر میرسد با این تفاوت که به شما امکان اندازه گیری فشار را با قابلیت و دقت بالاتر می دهند. شما به راحتی با فشار دکمه های روی دستگاه می توانید رنج های فشار را تغییر دهید یا دستگاه را کالیبره نمایید. در مدلهای پیشرفته تر امکان ذخیره اطلاعات فشاری و همچنین قابلیت کالیبراسیون در نظر گرفته شده است. در مواردی که دقت بالا مورد نیاز باشد این فشارسنج ها جایگزین مناسبی برای گیج های فشار آنالوگ می باشند. در بعضی مدلهای این فشارسنج ها شما می توانید علاوه بر نمایش مقدار فشار به عنوان پرشر سوئیچ و یا حتی پرشر ترنسمیتر از دستگاه استفاده نمائید. در خرید این تجیهزات بایستی به نکات زیر توجه نمود.

فشارسنج های دیجیتال 2 مزیت عمده را دارا هستند: