فشارسنج مانومتر یا فشارسنج آنالوگ (Pressure gauge Analogue)

فشارسنج آنالوگ WIKA EN837

فشارسنج مانومتر یا آنالوگ از قدیمی ترین ابزار دقیق رایج در صنایع جهت نشان دادن مقدار فشار میباشد که هنوز به لحاظ محبوبیت و قیمت مناسبی که دارد از پر مصرف ترین تجهیزات جهت نمایش فشار می باشد . این تجهیزات که از مکانیزم مکانیکی بوردون تیوب یا دیافراگی و در بعضی موارد بیلوز المنت استفاده میکند. با تغییر حالتی که المنت اندازه گیر در اثر فشار پیدا میکند و انتقال این تغییر حالت به یک عقربه که بر حسب فشار بر روی یک صفحه کالیبره شده است به سادگی مقادیر فشار در گستره ای وسیع حتی تا 1000 بار اندازه گیری میکنند. جهت به کارگیری این تجهیزات به موارد زیر بایستی توجه کرد.

مانومتر بوردونی براساس این اصل کار می‌کند که اگر یک لوله تخت تحت فشار تمایل دارد به سطح مقطعی دایره‌ای تغییر شکل پیدا کند . اگر لوله به صورت شکل C یا مارپیچ باشد، با اعمال فشار و افزایش کشش ، کل لوله تمایل به راست شدن شکل خود یا باز شدن مارپیچها پیدا می‌کند و از این تمایل در تغییر شکل می‌توان برای اندازه‌گیری فشار استفاده کرد .

در عمل اندازه‌گیری فشار در فشارسنجهای بوردونی، از طریق یک لوله ته بسته با دیواره نازک که در انتهای باز آن به یک لوله حاوی سیال که فشار آن تحت اندازه‌گیری است بصورت ثابت شده وصل می‌شود انجام می‌گیرد . هر چه فشار بیشتر شود ، قسمت ته بسته لوله بصورت یک قوس (کمان ) حرکت می‌کند و این حرکت از طریق یک پیوندارتباطی به چرخش چرخ دنده‌ای منجر می‌شود و معمولاً این مکانیزم متحرک قابل تنظیم است .

یک چرخ دنده با قطر کوچک نیز که بر روی محور عقربه قرار دارد ، باعث می‌شود حرکت مکانیزم متحرک به نسبت تعداد دنده‌های دو چرخ دنده درگیر تقویت شود . برای اینکه این مکانیزم بتواند از طریق تنظیم و کالیبراسیون ، فشار را بدرستی نمایش دهد نیاز به تنظیم درست صفحه مدرج که پشت عقربه قرار می‌گیرد ، تنظیم موقعیت قرارگیری محور عقربه و تنظیم طول پیوند ارتباطی میباشد.