سطح سنج شناوری (Float level measurement)

Float level measurement

سطح سنج شناوری با استفاده از تنگش مغناطیسی

سطح سنج شناوری که به سوئیچ های شناوری نیز شناخته میشوند، در ارتفاع مشخصی از مخزن نصب می‌شوند. سطح سنج های شناوری در دو حالتی که سطح مایع از آنها بالاتر یا پایین‌تر باشد، تغییر وضعیت می‌دهند. با تغییر وضعیت این سوئیچ‌ها، کنتاکت متصل به آنها قطع یا وصل می‌شود. ساختار سوئیچ سوئیچ شناوری/سطح سنج ها بسیار ساده و کم‌هزینه است. بالا رفتن سطح مخزن از حد ماکسیمم و پایین‌تر آمدن آن از حد مینیمم، می‌تواند موجب سرریز شدن یا آسیب رسیدن به پمپ‌ها شود. در چنین موقعیت‌هایی استفاده از سوئیچ سطح سنجی اهمیت زیادی دارد. در شکل زیر، موقعیت‌های مختلفی را مشاهده می‌کنید که می‌توان در آنها این سوئیچ را نصب کرد.

Float level measurement

شناور میتواند به شکل کروی یا استوانه ای و شکلهای دیگر باشد و میتواند بصورت عمودی یا افقی نصب شود. جنس آن نیز میتواند از فولاد ضد زنگ، تفلون و انواع پلاستیکها باشد. از آنجاییکه شناور همواره باید در سطح مایع قرار گیرد، دانسیته آن باید کمتر از کمترین دانسیته احتمالی سیال مورد اندازه گیری باشد. همچنین به دلیل اینکه موقعیت شناور از موقعیت ارتفاع سطح مایع تبعیت میکند ،زمانیکه سطح مایع متلاطم باشد، اندازه گیری دقیقی صورت نمیگیرد. این مشکل در بیشتر مخازن اتفاق می افتد به همین دلیل امروزه، شناورها اغلب به عنوان سوئیچهای سطح مایع استفاده میشوند. از این سوئیچ ‌می‌توان حتی در مخازن و مجراهایی که در آنها اسید، نفت و فاضلاب وجود دارد، استفاده کرد.

مزایای لول سویئچ شناوری

توجه شود سوئیچ های شناوری برای استفاده در مایعات رقیق جوابگو است اما از این روش نمی توان برای اندازه گیری سطح مواد چسبناک و یا موادی که دارای رسوب هستند، استفاده نمود.

مشاهده محصولات سطح سنج شناوری