دبی سنج ورتکس

دبی سنج ورتکس – فلومتر ورتکس Endress Hauser

مبنای عملکرد دبی سنج ورتکس، فلومتر ورتکس، که به فلومترهای جریان گردابی هم معروف هستند، فرضیه‌ایست که اولین بار توسط تئودور فون کارمان (Theodore Von Karman)، ریاضی‌دان مجارستانی مطرح شد. طبق این فرضیه، هنگامی که مانعی سر راه جریان قرار گیرد، به صورت متناوب، گردابه‌هایی تشکیل می‌شوند. فرکانس تشکیل این گردابه‌ها، ارتباط مستقیمی با اندازه و شکل آن مانع دارد. نمونه‌ای از دبی سنج ورتکس در شکل زیر مشاهده می‌شود. این تجهیز در بسیاری از شاخه‌های صنعتی برای اندازه‌گیری دبی حجمی مایعات، گازها و بخار به کار می‌رود.

مطابق شکلی که در پایین مشاهده می‌شود، درون دبی سنج ورتکس، مانعی در مرکز لوله قرار داده شده است. به محض اینکه سرعت سیال از یک مقدار حداقل بیشتر شود، گردابه‌ها در پایین‌دست مانع تشکیل می‌شوند. پس از جدا شدن گردابه‌ها، فشار روی سطح مانع، بین مقادیر مثبت و منفی نوسان می‌کند. برای تشخیص این نوسان، از سنسورهای خازنی یا پیزوالکتریک استفاده می‌شود. این سنسورها بعد از تشخیص هر نوسانی که در فشار رخ دهد، یک سیگنال خروجی ارسال می‌کنند که فرکانس این سیگنال با فرکانس تشکیل گردابه یکسان است. با استفاده از این سیگنال خروجی، دبی سیال قابل محاسبه خواهد بود.

مزایای فلومترهای جریان گردابی

  • مناسب برای اندازه‌گیری مایعات، گازها و بخار
  • قابلیت اندازه‌گیری سیالات با رنج وسیعی از فشار، دما، غلظت و ویسکوزیته
  • پایداری بلندمدت بدون تغییر صفر اندازه‌گیری و بدون نیاز به کالیبراسیون
  • بدون قطعات متحرک
  • افت فشار کم
  • نصب و راه‌اندازی آسان
  • قابلیت اندازه‌گیری رنج زیادی از فلو از 10:1 تا 30:1 برای گازها و 40:1 برای مایعات
  • رنج دمایی بالا 200- تا 450 درجه سانتی‌گراد

این نوع فلومترها برای جریان های ضعیف مناسب نیست چون اساس کار این نوع فلومترها برای تولید جریان های گردابی می باشد و خروجی سنسور مجموعه پالس هایی است که در خروجی 4-20 میلی آمپر تولید خواهد شد و این نوع فلومتر ها در جایی که لرزش داشته باشد مناسب نیست.

مشاهده محصولات دبی سنج ورتکس